Contest Results(FPT2019)

Contest Results

Final

1

1050pt

Ritsumeikan University (Japan)

Yuya Kudo, Atsushi Takada, Yuta Ishida and Tomonori Izumi

2

930pt

Hiroshima City University (Japan)

Akira Kojima and Yuya Osawa

3

770pt

Kyoto University (Japan)

Yasuhiro Nitta, So Tamura, Hidetoshi Yugen and Hideki Takase

4 380pt Kochi University (Japan) Tomonari Tanaka, Itsuki Ikeno, Riku Tsuruoka, Takumi Kuchiba, Wang Liao and Yukio Mitsuyama
5 190pt Waseda University (Japan) Kento Hasegawa, Kazunari Takasaki, Makoto Nishizawa, Ryota Ishikawa, Kazushi Kawamura and Nozomu Togawa
6 50pt Nagasaki University (Japan) Taito Manabe, Hiroki Egawa, Yuichi Kawamata, Tomohiro Kida, Ryouhei Tsugami, Ryohei Kakizaki, Taichi Katayama, Koki Tomonaga, Shota Fukui, Naofumi Yoshinaga, Yuta Imamura, Taichi Saikai, Koki Fujita, Masatomo Matsuda, Kotoko Miyata, Tatsuma Mori and Yuichiro Shibata

Preliminary

1 500pt Ritsumeikan University (japan) Yuya Kudo, Atsushi Takada, Yuta Ishida and Tomonori Izumi
2 310pt Hiroshima City University (japan) Akira Kojima and Yuya Osawa
3 230pt Kochi Univercity of Technology (japan) Tomonari Tanaka, Itsuki Ikeno, Riku Tsuruoka, Takumi Kuchiba, Wang Liao and Yukio Mitsuyama
4 220pt Kyoto University (japan) Yasuhiro Nitta, So Tamura, Hidetoshi Yugen and Hideki Takase
5 40pt Waseda University (japan) Kento Hasegawa, Kazunari Takasaki, Makoto Nishizawa, Ryota Ishikawa, Kazushi Kawamura and Nozomu Togawa
5 40pt Nagasaki University (japan) Taito Manabe, Hiroki Egawa, Yuichi Kawamata, Tomohiro Kida, Ryouhei Tsugami, Ryohei Kakizaki, Taichi Katayama, Koki Tomonaga, Shota Fukui, Naofumi Yoshinaga, Yuta Imamura, Taichi Saikai, Koki Fujita, Masatomo Matsuda, Kotoko Miyata, Tatsuma Mori and Yuichiro Shibata
7 10pt Institude of Computing Technology Chinese Academy of
Sciences/University of Chinese Academy of Sciences (China),
Shanghai Jiao Tong University (China),
Xidian University/Xilinx (China)
Tianze Wu, Weiyi Liu, Yongwei Jin
7 10pt Meisei University (japan) Musashi Aoto, Moe Mitsugi, Takumi Momose and Yasutaka Wada
9 Massey University (New Zealand),
Hebei University of Technology (China)
Euan Jones, Keegan Pepper, Aimei Li, Shiyu Li, Yuteng Zhang and Donald Bailey
9 Massey University (New Zealand),
Hebei University of Technology (China)
Andrew Yeo, Damon Hill, Anzhen Huang, Xueao Liu, Guanchen Dong and Donald Bailey
9 Massey University (New Zealand),
Hebei University of Technology (China)
Hamish Simmonds, Nicholas Carlisle, Fanglin Mu, Xue Li and Donald Bailey
9 Tsukuba University (japan) Kenichi Harada, Kenji Kanazawa and Moritoshi Yasunaga
9 Okinawa Prefectural Kaiho Senior Highschool (Japan),
University of the Ryukyus (Japan)
Shimon Kudaka, Ai Suzuki, Natsumi Yamada, Noriki Oshiro, Taichi Miyagi and Yasunori Osana
9 Tokai University (japan) Takeshi Ohkawa, Shotaro Tayama, Hayato Mori, Dohyung Lee, Hayato Amano, Itsuki Hirakawa, Mikiko Sato and Harumi Watanabe