Contest Results

Contest Results

Final

1

1570pt

Kyoto University

Sou Tamura, Yasuhiro Nitta and Hideki Takase

2

780pt

Hiroshima City University

Akira Kojima and Yohei Nose

3

460pt

Aizu University

Kyosuke Mori, Yuki Saito and Naohito Nakasato

4 300pt Utsunomiya University Hiromichi Wakatsuki, Takao Kido, Kenta Arai, Yuhei Sugata, Takashi Yokota, Kanemitsu Ootsu and Takeshi Ohkawa

Preliminary

1 670pt Kyoto University Sou Tamura, Yasuhiro Nitta and Hideki Takase
2 510pt Hiroshima City University Akira Kojima and Yohei Nose
3 350pt Aizu Universit Kyosuke Mori, Yuki Saito and Naohito Nakasato
4 300pt Utsunomiya University Hiromichi Wakatsuki, Takao Kido, Kenta Arai, Yuhei Sugata, Takashi Yokota, Kanemitsu Ootsu and Takeshi Ohkawa
5 20pt Meisei University Musashi Aoto, Yosuke Numata and Yasutaka Wada
6 0pt Aizu University Yohei Shimmyo, Maiko Arakawa, Shunsuke Mie, Hiroaki Saito, Miyuka Nakamura, Yuichi Okuyama, Eriko Kayama, Misaki Kozakai and Hiroki Yomogita
6 0pt Keio University Kaijie Wei, Koki Honda and Hideharu Amano
8 Ritsumeikan University Yuya Kudo, Atsushi Takada, Soji Tsuda, Takumi Sakai and Tomonori Izumi
8 Kyushu Institute of Technology Hiroki Bingo