Member

 

 

Associate professor Masato Futagawa, Ph.D
2nd year of Master student
Takashi Sasaki
Sohei Takimoto
Yoshiharu Naito
Tomoya Nomura
1st year of Master student
Tatsunori Kamiya
Ryuya Kuramoto
Shuhei Naganeo
Shunya Yokoyama
4th year of undergraduate student
Shintaro Kobayashi
Hiroto Takahashi
Hiroki Nishizawa
Koki Higashi
Daiki Fujinuma
Kota Yokoyama

 

Alumni

 

 

 

March 2023 Master student
.
.
.
.
Undergraduate student
Shintaro Akiyama
Hiroki Kato
Haruki Sato
Motoki Fujisono
Kentaro Miura
Shinji Obayashi
March 2022 Master student
.
.
Undergraduate student
.
Shunsuke Saito
Ryuki Shigemasu
Takuma Yamada
Fumihito Imaki
Satoshi Tsuruta
March 2021 Master student
.
.
Seiichi Ohkawara
Kisho Sakamoto
Takahiro Deguchi
March 2020 Master student
.
Keiichi Tanimura
Yuki Teraoka
March 2019 Master student
.
Keisuke Uemura
Yasuhiro Minematsu
March 2018 Master student
.
Undergraduate student
.
.
Shin Ogasahara
Shogo Nagaya
Daiki Sumida
Shoya Yamamoto
Kanta Watanabe
March 2017 Master student
.
Undergraduate student
.
.
.
Tatumi Ito
Yuta Shimizu
Kai Ieda
Takamasa Inoue
Ryuta Oishi
Kentaro Sugitani
March 2016 Undergraduate student Yutaka Inagaki
March 2015 Undergraduate student Koutaro Ono