Members

Professor
Asato Tsuchiya

D3 Kazushi Yamashiro
D2 Gohta Tanaka
D1 Takaaki Kuwahara
D1 Yuki Mizuno
M2 Kohki Koremura
M1 Ryota Nasu
M1 Keiichiro Hattori
M1 Peng Hui
B4 Ryo Ikeda
B4 Mutsushi Iriko
B4 Naoto Shimosegawa
B4 Tatsuya Seko 

 

OB・OG

Masami Matsumoto(PhD, 2021)
Masaki Tanida(2021)
Kohta Hatakeyama(PhD, 2020)
Kaho Matsuura(PhD, 2020)
Naoto Nomoto(Master, 2020)
Kohji Hiruta(2020)
Shuntaro Yamazaki(2020)
Kaori Wakazono(2020)
Ryoun Tsutsui (Master, 2019)
Yoshiyuki Ohhata(2019)
Ryo Ogino(2019)
Shuta Suzuki(Master, 2018)
Kohta Wada(Master, 2018)
Ayaka Doi(2018)
Tomoharu Miyazaki(2018)
Ryuto Miyashita(2018)
Shogo Ozaki(Master,2017)
Ayumi Yamada(Master, 2017)
Asami Takeda(2017)
Mariko Suzuki(PhD, 2016)
Shizuka Okuno(Master, 2016)
Shunpei Yamaguchi(2016)
Takaaki Kishi(Master, 2015)
Naoya Hashimoto(Master, 2015)
Yuki Miwa(2015)
Kento Maede(Master, 2014)
Jun Yomemoto(Master, 2014)
Kazuto Ootsuka(Master, 2014)
Naoki Sunaga(2014)
Shin-ichiro Shimizu(2013)
Fumiaki Kan (Master, 2012)
Kentaro Sato(Master, 2012)
Akihiro Suzuki(2012)
Toshiya Takizawa(2012)
Koh Ichihara(2011)
Rei Sakugawa(2011)
Hidekaza Serizawa(2011)
Kohich Hayashi (2011)