Members

Professor
Asato Tsuchiya

D2 Kohta Hatakeyama
D2 Kaho Matsuura
D1 Masami Matsumoto
M2 Ryoun Tsutsui
M2 Kazushi Yamashiro
M1 Gohta Tanaka
M1 Naoto Nomoto
B4 Yosiyuki Ohhata
B4 Ryo Ogino
B4 Takaaki Kuwahara
B4 Yuki Mizuno

OB・OG

Shuta Suzuki(Master,2018)
Kohta Wada(Master, 2018)
Ayaka Doi(2018)
Tomoharu Miyazaki(2018)
Ryuto Miyashita(2018)
Shogo Ozaki(Master,2017)
Ayumi Yamada(Master, 2017)
Asami Takeda(2017)
Mariko Suzuki(PhD, 2016)
Shizuka Okuno(Master, 2016)
Shunpei Yamaguchi(2016)
Takaaki Kishi(Master, 2015)
Naoya Hashimoto(Master, 2015)
Yuki Miwa(2015)
Kento Maede(Master, 2014)
Jun Yomemoto(Master, 2014)
Kazuto Ootsuka(Master, 2014)
Naoki Sunaga(2014)
Shin-ichiro Shimizu(2013)
Fumiaki Kan (Master, 2012)
Kentaro Sato(Master, 2012)
Akihiro Suzuki(2012)
Toshiya Takizawa(2012)
Koh Ichihara(2011)
Rei Sakugawa(2011)
Hidekaza Serizawa(2011)
Kohich Hayashi (2011)