People


Principal Investigator


Dr. Tetsuo A. Narumi
Office: 4-309 (Hamamatsu Campus)
narumi.tetsuo[[@]]shizuoka.ac.jp

Pos-doc
Junko Fujimoto
Doctoral Students
Leon Takeuchi

 

Master’s Students
M2

↑Koichi Miyata
→Yoshinori Taguchi
Takaya Kawaguchi
Sayuri Takeo

Daichi Toyama→

M1

←Kohei Watanabe
Chihiro Iio
Hijiri Kishikawa
Kazutoshi Kawahara→

Undergraduate Students

B4
Yui Suruga
Miyu Kouchi
Ai Sakakibara