Online-publication: Phase Evolution and Local Piezoelectric Response of Sn-Doped BaTiO3 Ceramics

7月23日に上海大学顧輝教授らとの共同研究成果の論文がオンライに掲載された。

題目:Phase Evolution and Local Piezoelectric Response of Sn-Doped BaTiO3 Ceramics

著者:Zuojian Jiang, Jiayan Huang, Renchen Yuan, Ning’an Xu, Ying Jiang, Jiye Zhang, Faqiang Zhang, Juanjuan Xing, Hui Gu, Desheng Fu

雑誌:physica status solidi (a)

DOI:https://doi.org/10.1002/pssa.202200344