MEMBERS

japanese1

 

  

 
【Postdoctoral Researcher】 Tokinobu WATANABE  watanabe.tokinobu(at)shizuoka.ac.jp
 【Postdoctoral Researcher Kateryna ZELENSKA    kateryna.zelenska(at)shizuoka.ac.jp
【Assistant】 Miki MASUDA              masuda.miki(at)shizuoka.ac.jp

 

D3 M2 M1 B4
Himma FIRDAUS Koki SHIMIZU Tomo TAGO Daichi YAGI
Takuma NAKAMURA Fumiyoshi SUGIURA Takuya KATO
Yukiya YAMADA Koh NAKAMOTO Kenta IBUKI
Keisuke OTA *Kota WATANABE Kaito TASAKA
* Katsuya ANDO   Mizuho DOE
*Toshiyuki KATSUMI
*Shintaro OKADA
*Aron KAWANAMI

* Hori Lab